Kurtuluş Mah, Ziyapaşa Ramazanoğlu Cad. No: 17/B Tevfik Bey Apt. Kat:1 Daire:4 Seyhan / ADANA

Rinoplasti (Açık Rinoplasti)

Osman Metin Yavuz > Burun > Rinoplasti (Açık Rinoplasti)

Rinoplasti (Açık Rinoplasti)x

Estetik cerrahi ameliyatları içerisinde, en teknik ve özelikli ameliyatların başında burun ameliyatları gelmektedir. Burun, yüzün orta bölümünde yer aldığından, sonuçlar, OLUMLU VEYA OLUMSUZ olarak anında görülüp değerlendirilebilir. Literatürde burun estetik ameliyatları için, “Estetik Cerrahinin En Kolay Görünen, En Zor Ameliyatıdır” diye bir tanım vardır. Yani her cerrah bu ameliyatı kolaylıkla yapabileceğini sanır, ancak üst düzeyde deneyimli olanlar başarabilir. Hastanın en önemli şansı, ilk ameliyatıdır. Yani daha önce burun ameliyatı olmamış kişinin, anatomik yapısı ve simetrisi bozulmamıştır, ve burunda orijinal doku eksiği bulunmamaktadır. Bu yüzden başarı şansı en üst düzeydedir. Günümüzde, başarılı sonuçlara ulaşılabilmesi için, ameliyat kadar, ameliyat öncesi hazırlık da, önemli hale gelmiştir. Ameliyat öncesi çeşitli açılardan fotoğrafların çekilmesi, hasta ile muhtemel sonuçların ‘’photoshop’’ programında değerlendirilmesi, ameliyatın başarı şansını arttırmaktadır. Son yıllarda, burun estetik ameliyatlarında, “AÇIK RINOPLASTİ” tekniği tercih edilmektedir. “KAPALI TEKNİK” te görmeden el yordamı ile yapılan işlemler, “AÇIK TEKNİKTE” bizzat görerek başarılabilmektedir. Bu yaklaşım cerraha, ideal sonuçlara ulaşabilmesi için, geniş imkanlar sunmaktadır.