Kurtuluş Mah, Ziyapaşa Ramazanoğlu Cad. No: 17/B Tevfik Bey Apt. Kat:1 Daire:4 Seyhan / ADANA

Maksillo-Fasıyal Cerrahi (Yüz Kemik Kırıkları)

Osman Metin Yavuz > Yüz > Maksillo-Fasıyal Cerrahi (Yüz Kemik Kırıkları)

Maksillo-Fasıyal Cerrahi (Yüz Kemik Kırıkları)x

Yüz kemiklerini; alın kemikleri, göz çevresi kemikleri, elmacık kemiği, üst çene ve alt çene kemikleri oluşturmaktadır. Bu kemik kırıkları genellikle; spor yaralanmaları, trafik kazaları ve yüksekten düşme sonucu oluşmaktadır. Göz çevresinde olduğunda görme, üst ve alt çenede olduğunda ise; yeme, içme konuşma ve nefes alma fonksiyonları olumsuz yönde etkilenmektedir. Cerrahi tedavi, genel anestezi altında yapılmaktadır. Özellikli bölge olduğu için, anestezi uzmanının da bu alanda deneyimli olması gerekir. Ayrıca, bu ameliyatların tam teşekkülü hastanelerde yapılması yerinde olur. Cerrahi tedavide; çene ekleminin hareketlerini kısıtlayan “İntraoral Bimaksiller Fiksasyon” yöntemini veya kırık kemik fragmanlarının normal anatomik pozisyona getirilip titanyum plak ve vida sistemiyle devamlılığının sağlandığı “İnternal Tesbit” yöntemini tercih etmekteyiz. Bazı özellikli olgularda, her iki yöntem birlikte uygulanabilir. Bu ameliyatların bir diğer zorluğu da, ameliyat bölgelerinden çeşitli yüz sinirlerinin geçmiş olmasıdır. Ameliyat sırasında bu sinirlere geçici veya kalıcı zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle ameliyatın bu alanda deneyimli bir Plastik Cerrah tarafından yapılması gerekir. Ameliyattan sonra, kemik iyileşmesi dört hafta sürdüğü için, endikasyonu olan olgularda bir ay süre ile çene hareketlerini sınırlamayı tercih etmekteyiz.