Kurtuluş Mah, Ziyapaşa Ramazanoğlu Cad. No: 17/B Tevfik Bey Apt. Kat:1 Daire:4 Seyhan / ADANA

Cinsiyet Değişikliği Ameliyatları

Osman Metin Yavuz > Vücut > Cinsiyet Değişikliği Ameliyatları

Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarıx

Bir bireyin cinsel kimlik rahatsızlığı patolojik boyutlara ulaşmışsa, palyatif yaklaşımlarla düzeltilmesi imkansız hale gelmiş demektir. Bu durumda rahatsızlığın bilimsel olarak bir hastalık boyutunda olup olmadığının saptanması gerekmektedir. Bu saptama ülkemizde ve dünyada, çeşitli Anabilim Dallarının Hocalarından oluşan, genellikle Üniversite Hastanelerinin bünyesinde yer alan “Cinsiyet Araştırma Konseyi” tarafından yapılmaktadır. Cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak isteyen birey önce mahkemeye başvurur. Mahkeme bu isteğin yerinde olup olmadığını belirlemek için kişiyi, Cinsiyet Araştırma Konseyi‘ne sevkeder. Konseyin her üyesi bireyi ayrı ayrı değerlendirir. Sonra, sonucu bildiren raporu mahkemeye gönderir. Bu araştırma süreci bazen iki yıl veya daha fazla sürmektedir. Ameliyat süreci, mahkeme cinsiyet değişikliği onayını verdikten sonra başlatılabilmektedir. Onay alan bireylere; erkekten-kadına ve kadından-erkeğe cinsiyet değişikliği ameliyatları yapılmaktadır. Erkekten-kadına cinsiyet değişikliği ameliyatlarını, Üroloji Bölümü ile, kadından-erkeğe cinsiyet değişikliği ameliyatlarını ise Kadın Doğum ve Jinekoloji Bölümü ile birlikte gerçekleştirmekteyiz. Bu ameliyatlarda “Laparoskobik Cerrahi” tekniklerinden de yararlanmaktayız. Bu kişilerde asıl ameliyatın yanısıra; meme büyütme, meme küçültme, testis implantı ve genital estetik gibi sekonder ameliyatların da yapılması gerekmektedir. Biz, ideal sonuca ulaşılabilmek için, tüm ameliyatların aynı hastane ekibi tarafından yapılmasının doğru olacağına inanıyoruz.