19
Ara

Mini Yüz ve Boyun Germe

Gelişmiş ülkelerde, belli bir yaşın üstündeki bireyler -özellikle de erkekler- estetik cerrahinin nimetlerinden azami şekilde yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda batıda rutin olarak yapılan ameliyatlardan birisi de yüz gençleştirme ameliyatlarıdır. Birey için yüz gençleştirme ihtiyacı, orta yaşlardan itibaren kendini hissettirmeye başlar. Önce çeşitli sıkılaştırma kremleri, yüz maskeleri, radyofrekans ve PRP (Platelet Rich Plasma) uygulamaları ile botox ve dolgu derken, yüz gençleştirme ameliyatları gündeme gelir. Bazen yaştan bağımsız olarak, sadece soruna yönelik yaklaşımlar da söz konusu olabilir. Aslında yüz gençleştirme organizasyonları, birbirini tamamlayan bir seri yaklaşımlar dizisidir. Yani alın bölgesi, orta yüz ve gözler bölgesi ile alt yüz ve boyun bölgesine yaklaşımın, ayrı ayrı değerlendirilmesi ve yapılacak işlemlerin birbirine uyumunun sağlanması gerekir.

Günümüzde, alın bölgesinin gerilmesi için artık ameliyat seçenekleri pek tercih edilmemektedir. Geçmişte, saç içinden geniş kesilerle yapılan alın germe ameliyatları çok popülerdi. Daha sonra, saç içindeki üç delikten girilerek yapılan endoskobik alın germe ameliyatları geliştirildi. Ancak, bugün alın bölgesine yaklaşımın, ameliyat dışında çok daha basit yöntemlerle yapılabileceği anlaşılmış ve uygulama alanına konulmuştur. Bu bölgede bugün bildiğimiz en etkili çözüm materyali Botox ürünleridir. Çünkü Botox uygulamaları ile alındaki kırışıklıkların giderilmesi, kaş çatma hareketinin önüne geçilmesi, kaşların kaldırılması veya indirilmesi basit maniplasyonlarla mümkün olabilmektedir. Yani, günümüz şartlarında artık ameliyat yapılmaksızın, alın ve kaş bölgesine botox uygulanarak mükemmel sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Orta yüz ve göz kapakları için en önemli ameliyat “blepharoplasty” dediğimiz göz kapağı estetik ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlar, genel anestezi altında hastane ortamında yapılabildiği gibi, aynı zamanda lokal anestezi altında muayenehane şartlarında da kolaylıkla başarılabilen ameliyatlar grubunda yer almaktadır. Hatta ameliyat sırasında kooparasyonun sağlanması ve hastanın komutlara uyarak göz kapaklarım istendiğinde oynatabilmesi açısından, lokal anestezi uygulaması, bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Alt yüz ve boyun bölgesinin en önemli ameliyatı ise yüz ve boyun germe ameliyatlarıdır. Özellikle orta yaşın üzerindeki bireylere uygulandığında dramatik mükemmel sonuçların alınması mümkün olabilmektedir. Klasik yüz germe ameliyatlarında amaç; tüm yüzün ve boyunun aşırı gerilmesinin sağlanmasıdır. Bu tip yaklaşımlarda sonuçlar abartılı olmakta, mimik kasları aşırı gerilmekte ve doğal görünümden bir miktar uzaklaşılmaktadır. Aşırı gergin ancak doğal olmayan bir görüntünün ortaya çıkması, her zaman bireyi tatmin etmemektedir. İnsanlar genellikle yüzündeki kırışıklıklardan ve boynundaki sarkmalardan kurtulmak istemekte, ancak aynı zamanda yüzünün doğal görünümünün de korunmasını talep etmektedirler. İşte bu noktada “klasik yüz germe” yaklaşımı yerine, “mini yüz germe” yaklaşımının tercih edilmesi gündeme gelmektedir.

Mini yüz germe yaklaşımında; aşırı germe işleminden kaçınılmakta, yüz ve boyun gerilirken aynı zamanda yüzün doğal görünümünün korunması amaçlanmaktadır. Bunun için; mimik kaslarını aşırı germe yerine, bazı asma teknikleri kullanılarak ameliyat başarılabilmektedir. Bu yaklaşımda, klasik yüz germeye kıyasla şişlikler ve morluklar çok daha kısa sürede geçmekte ve kişi bir-iki hafta içinde, işine ve gücüne dönebilmektedir.

Günümüzde, özellikle orta yaşın üzerindeki bireylerde, yüz gençleştirme organizasyonu için; alın ve kaşlara “Botox uygulamaları” orta yüze “Blefaroplasti” ile alt yüz ve boyuna “mini yüz germe” ameliyatlarının uygulanması bir trend haline gelmiştir.