19
Ara

Kepçe Kulak Tedavisi

Bir işitme organı olan kulak, çevremiz ile etkileşim ve iletişimimizin önemli bir parçasıdır. Kulağın dış parçası olan kulak kepçesinin rolü ise, gelen sesleri toplayarak orta kulağa geçmesini sağlamaktır. Kulak kepçesi yardımıyla seslerin geliş yönünü algılarız. İşitme fonksiyonunun yanı sıra kulak, başta bulunduğu konum açısından da insanın dış görünümünü etkileyen estetik değeri yüksek bir organımızdır.

Kulak, işitme organıdır, sesleri algılamamızı sağlar. Çevremiz ile etkileşimimizin ve iletişimimizin bir parçasıdır. Kulak kepçesi, dış kulağı oluşturur, gelen sesleri toplayarak orta kulağa geçmesini sağlar. Kulak kepçesinin işitme açısından önemi sınırlıdır. Ancak seslerin geliş yönünü algılamamızı sağlar. İşitme fonksiyonu açısından hayatımızı değiştirecek kadar önemi olan kulak, kulak estetiği ve bulunduğu konum açısından da insanın dış görünümünü etkileyen, estetik olarak da yüksek değeri olan bir organdır.

Kepçe kulak problemi estetik sorunlar içinde sık görülen bir problem olup, halk arasında, çocuğun anne karnındaki bozuk duruşu ya da uyku esnasındaki yanlış yatışından dolayı olduğu düşünülebilir. Fakat bu pek gerçeği yansıtmaz. Kulaklarda oluşan şekil bozuklukları genellikle doğumsaldır ve genetik geçişlidir. Doğumsal olarak kulağın hiç oluşamamasına “anoşiya”, normalden küçük olmasına “mikroşiya” ve kulağın baş ile yaptığı açının normalden daha geniş olmasına da “kepçe kulak” veya “yelken kulak” deformitesi diyoruz.

Bir daha vurgulamak gerekirse, kepçe kulak deformitesinde sorun, kulağın baş ile yaptığı açının normalden daha geniş olmasıdır. Kepçe kulak probleminde kulaklar normale oranla öne doğru daha açık dururlar. Diğer taraftan kulak kepçesi içindeki kıkırdak kıvrımlarının belirgin olmaması da, kulak estetiği açısından hoş olmayan bir görünüm arz edebilir.

Kepçe kulak, kız çocuklarından daha çok erkek çocuklarının rahatsız oldukları ve bazı psikolojik problemlerin yaşandığı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kız çocukları, rahatsız oldukları kulaklarını uzun saçları ile kamufle edebilmektedirler. Erkek çocuklarının genellikle saçları kısa olduğu için, böyle bir avantajı kullanma olasılığı hemen hemen yok gibidir. Bu yüzden erken dönemde ameliyat için başvuran kişilerin büyük çoğunluğunu, erkek çocukları oluşturmaktadır. Daha ileri yaşlarda sorun; erkeklerde kısa saç kestirememe, bayanlarda ise saçlarını toplayamama şekline karşımıza çıkmaktadır.

Ameliyat zamanlaması için ideal yaş olarak, kulak gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı ve okula başlamadan önceki 6 yaş civarı önerilmektedir. Okul öncesi çağda yapılacak ameliyatlar, bu çocukların kepçe kulak probleminin okuldaki arkadaşları tarafından alay konusu yapılmadan çözülmesini sağlayacaktır.

Kepçe kulağın tedavisi ancak ameliyatla a yani cerrahi bir operasyonla mümkündür. Bunun dışındaki; saç bandı takmak veya kulağı kafa derisine sabitleyen bir takım yapıştırıcılar kullanmak gibi geçici yöntemler, kalıcı bir sonuca ulaşabilmek için yetersiz olacaktır. Ayrıca, geçici bir çözüm olan iple tedavi gibi yöntemlerin kalıcı olmadığı da kanıtlanmıştır, İp yöntemiyle tedavi olan hastalar bu uygulamadan kısa bir süre sonra, kulaklarının eski şeklini aldığını ifade etmektedirler. Kepçe kulak tedavisinde en sağlıklı ve kalıcı yöntem, kulak arkasından girilerek, hem deri hem de kıkırdak dokusuna yönelik kalıcı değişikliklerin yapıldığı ameliyat tekniği olmalıdır. Bu teknikte özel şeffaf kalıcı dikişler kullanılmaktadır, Ancak bu sayede, sürekli ve kalıcı bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Kepçe kulak ameliyatı yaklaşık 1.5-2 saat sürebilir. Aslında standart bir ameliyat tekniğinden daha çok, probleme yönelik yaklaşımda bulunmak yerinde olur. Ameliyat kulak arkasından yapıldığı için kulak üzerinde görünür bir izin kalması söz konusu değildir. Kulak arkasından yapılan kesi ile kıkırdak dokuya ulaşılıp kıkırdak dokudan bazen minik bölümler çıkarılabilir veya hiç doku çıkarılmadan kıkırdak üzerinde işlem yapılarak kulağa şekil verilir.

Amaç, kulağın anatomik kıvrım yapısını bozmadan, kulak ile baş arasındaki geniş açının daraltılması olmalıdır, Basit bir deyişle, kulaklar saçlı deriye doğru yaklaştırılır. Bu işlem sırasında genellikle kulakların küçültülmesine yönelik yaklaşımda bulunulmaz. Ancak istenirse ameliyat tekniği geliştirilerek, uyumlu bir kulak büyüklüğü sağlanabilir.

Oluşturulan yeni mimarinin zaman içerisinde değişmemesi için bu ameliyata özel, şeffaf ve kalıcı dikişlerle şekillendirme yapılır. Daha sonra estetik cilt dikişleri konur. Tüm girişimler kulağın arka yüzünden yapıldığı için, Ameliyattan sonra görünür hiçbir izle karşılaşılmaz.

Estetik amaçlı kepçe kulak ameliyatının, çocuklarda genel anestezi altında yapılması zorunludur. İleri yaşlarda ise lokal anestezi altında, yani kulak ve çevresi uyuşturularak yapılması mümkündür. Eğer işlem genel anestezi altında yapılacaksa, bir gece hastanede kalınması yerinde olur. Lokal anestezi tercih edildiğinde, ameliyat sonrası hasta taburcu edilebilir. Ancak kişinin lokal anesteziyi tolere edebilmesi için yaşının en az 13 – 14 olması gerekmektedir.

Ameliyat sonrası hastaya hafif baskılı bir bandaj uygulaması yapılarak ertesi gün kontrol amaçlı bir pansuman uygulanır. Bu pansuman sırasında; kulakta oluşabilecek şişlikler ve morluklar değerlendirilir. Gerekirse önlemler alınır. Daha sonraki pansumanlarda kulaklar üzerine saç bandı (tenisçi bandajı) uygulanması yeterli olabilir. Kulaklar üzerine saç bandı uygulaması en az bir hafta süreyle, gece ve gündüz sürdürülmelidir. Önerilen ideal süre, bir ay boyunca özellikle geceleri saç bandının uygulanması yönündedir. Saç bandı hem kulakları korur, hem de şişliğin daha çabuk inmesini sağlayarak tedavi periyodunu hızlandırır. Oluşan şişlikler bir haftada büyük oranda geçecektir. Sonuçta önemli bir sorun yaşanmaması halinde, ameliyattan 4-5 gün sonra hastaların normal yaşamlarına dönmeleri mümkündür.

Ameliyattan sonraki dönemde, kulaklarda birkaç gün ağrı olabilir ve ağrı kesici ilaçlarla kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Ayrıca tedbir olarak hastanın antibiyotik kullanması tercih nedenidir. Ameliyattan bir hafta sonra banyo yapılabilmektedir. İlk banyolar ılık suyla ve kısa süreli olmalıdır.

Ameliyattan sonra, 7-10 gün boyunca kulaklarda şişliklerin olması normaldir. Bazen bu süre daha da uzayabilir. Ancak, erişkinlerin çoğu yaklaşık 5-7 gün içinde işlerine dönebilirler. Çocukların ise bir hafta sonra okula gidebilmesi mümkündür. Ancak, çocukların okuldaki aktiviteler sırasında aşırı dikkatli davranmaları ve kulaklarını mümkün olduğunca korumaya dikkat etmeleri gerekmektedir.